SCHOOLVISIE

Zoek je weg maar, kleine knaap
 Waarheen je ook wil
 Ik ga een eind met je mee, maar jij loopt voorop
 Jij bepaalt de weg die je wil gaan
 Ik sta achter jou
 Ik zal je verdedigen
 Als je moe bent of verkouden, rust dan uit onder mijn vleugels
 Er is voedsel in overvloed
 Ik zal het je tonen
 Ik leg het voor je klaar
 Zo nodig maal ik het fijn
 Maar oppikken moet je zelf
 Van in het begin
 Stilaan zal jij je eigen smaak bepalen
 En zal je sneller worden dan je moeder
 Je zal scharrelen met je sterke poten dat het een lieve lust is
 En met je scherpe snavel
 Alleen nog dat nemen wat goed is voor jou
 Jij groeit – op jouw ritme
 Sneller of trager dan je broertjes of zusjes
 Maar je groeit
 En je wordt wie je in aanleg bent
 Want van onder mijn warme vleugels heb je geleerd
 Te zoeken
 Te kiezen
 En op te pikken
 Je hebt geleerd – te scharrelen
 En daarom geef ik je een naam
 Die mijn bezorgdheid en jouw zoeken verenigt:
 SCHARREL

Als logo voor onze school kozen we een kip. Niet zomaar. Een kip laat haar kuikentjes de vrije loop vanaf het moment dat ze geboren worden. Ieder kuiken zoekt zijn eigen weg terwijl moeder kloek veilig in de buurt blijft. De ene blijft dicht in de buurt, een ander loopt onmiddellijk wat verder weg. Moeder kloek zal aangeven waar het kuiken voedsel kan vinden, maar nooit een wormpje in de bek steken, zoals vogeltjes doen. Ze zal meelopen ter bescherming maar zal zelden voorop lopen, zoals bij eenden gebeurt.

En altijd kunnen alle kuikens lekker warm schuilen en rusten onder moeders vleugels als ze daar nood aan hebben. SCHARREL ondertussen maar naar hartenlust!

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden... 

Dit is de pedagogische visie van Scharrel!

SCHOOLLIED SCHARREL

Ontdek de visie van onze school in het schoollied via deze link

IDENTITEIT

Created with Sketch.

“Stilaan zal jij je eigen smaak bepalen”
“En je wordt wie je in aanleg bent”

 

Ieder kind is voor ons uniek, ieder kind mag zichzelf zijn. In onze school trachten we kinderen te laten groeien volgens hun eigen mogelijkheden. We spelen zoveel mogelijk in op de individuele ontwikkeling van elk kind. 

Binnen onze dagelijkse werking voorzien we tijd en ruimte om onze leerlingen beter te leren kennen. Dit doen we o.a. door mee te spelen in de kleuterschool en de wekelijkse kindcontacten in de lagere school. We vinden het belangrijk dat elk kind wordt gezien en gehoord. 

Bij het bepalen van individuele doelen of trajecten houden we rekening met specifieke karaktereigenschappen en persoonlijke noden van onze leerlingen. We hanteren een persoonlijke aanpak.

Onze werking met de groeiwijzer maakt het mogelijk om gericht aandacht te hebben voor de talenten en kwaliteiten van elk kind. We motiveren onze leerlingen om zichzelf te zijn, iedereen is anders en mag dat ook zijn. Aandacht en respect voor elkaar dragen we hoog in het vaandel. 

We geven kinderen de tijd en ruimte om zichzelf beter te leren kennen en geloven in hun ontwikkelkracht. We zetten in op veerkracht en trachten kinderen weerbaar te maken voor mogelijke tegenslagen en toekomstige uitdagingen in onze hedendaagse samenleving.

GEBORGENHEID

Created with Sketch.

“Ik sta achter jou
Ik zal je verdedigen
Als je moe bent of verkouden
Rust dan uit onder mijn vleugels”

 

Als school bieden we een warme omgeving waarin kinderen onbezorgd kunnen groeien. We zetten in op het welbevinden van onze leerlingen. We zijn er namelijk van overtuigd dat kinderen pas tot leren kunnen komen wanneer ze zich veilig en geborgen voelen. Kinderen moeten zich thuis voelen op school, in de klas, bij de leerkracht en bij hun klasgenootjes. De kindcontacten die structureel worden georganiseerd, verlagen de drempel tussen leerlingen en leerkrachten. We vinden het belangrijk dat kinderen weten dat ze, wat er ook gebeurt, steeds bij ons terecht kunnen en omringen hen met de beste zorgen. Zoals een goede moeder kip zijn onze leerkrachten waakzaam nabij. In de kleuterschool uit zich dat o.a. in een knuffel op een moeilijk moment. In de lagere school kan een goed gesprek wonderen doen. 

Een kind komt pas tot leren als het vertrouwen krijgt, zich gezien voelt, kan bloeien en mag botsen. Precies om die reden staat het welbevinden van de kinderen centraal in onze schoolwerking. 

GROEIGERICHT

Created with Sketch.

“En zal je sneller worden dan je moeder
Jij groeit - op jouw ritme
Sneller of trager dan je broertjes of zusjes
Maar je groeit”

 

We geloven in elk kind en investeren in de groei op maat van ieder kind. We spelen in op de behoeftes van onze leerlingen en laten kinderen groeien volgens hun eigen mogelijkheden, op hun eigen tempo en niveau. We streven ernaar om onze leerlingen zo ver mogelijk te brengen en trachten de lat op de juiste hoogte te leggen. We stimuleren kinderen om net buiten hun comfortzone te treden… 

In onze dagelijkse klaspraktijk hebben we oog voor differentiatie. Sommige kinderen hebben wat meer tijd nodig, andere kinderen hebben nood aan extra uitdaging. We werken op verschillende niveaus, voorzien een aangepast aanbod en/of lopen individuele trajecten. Uiteraard staat de klas- en/of zorgleerkracht steeds paraat om kinderen hierbij te begeleiden en ondersteunen. 

De evolutie van elk kind is zichtbaar in een persoonlijke groeiwijzer (per schooljaar) en het portfolio over de verschillende leerjaren heen. We kiezen voor een positieve, motiverende en stimulerende benadering. Op die manier trachten we het beste uit ieder kind te halen…

ontdekkend

Created with Sketch.

“Zoek je weg maar, kleine knaap, waarheen je ook wil”
“Je zal scharrelen met je sterke poten dat het een lieve lust is
En met je scherpe snavel
Alleen nog dat nemen wat goed is voor jou”

 

Van kleins af aan stimuleren we onze leerlingen om op ontdekking te gaan. In onze kleuterschool scharrelen kleuters in de hoeken van de verschillende klassen van hun ‘leerjaar’. We voorzien een rijk basisaanbod waarin veel te ontdekken valt. Zelfs onze jongste kleuters kiezen zelf in welke hoek en in welke klas ze aan de slag gaan. We geven hen ook inspraak in de thema’s die aan bod komen in de klas. 

Ook in de lagere school laten we kinderen zelf ontdekken en zetten we in op groepswerk. We laten onze leerlingen experimenteren en proberen. Ons gloednieuw aanbod voor wereldoriëntatie draagt hier zeker toe bij. Via allerlei leerrijke uitstappen, actieve lessen en klasdoorbrekende projecten stimuleren we kinderen om de wereld om ons heen op een interactieve manier te ontdekken.

zelfstandigheid

Created with Sketch.

“Ik ga een eind met je mee, maar jij loopt voorop
Jij bepaalt de weg die je wil gaan”
“Er is voedsel in overvloed
Ik zal het je tonen
Ik leg het voor je klaar
Zo nodig maal ik het fijn
Maar oppikken moet je zelf
Van in het begin”

 

We moedigen onze kinderen aan en stimuleren hen van in het begin om zelfstandig te functioneren. We zetten actief in op zelfredzaamheid, leren onze kinderen keuzevaardig worden en zetten in op planmatig werken. Op die manier stomen we onze leerlingen klaar voor de toekomst.