Schoolbestuur

Basisschool Scharrel behoort tot het vrij gesubsidieerde net en wordt beheerd door de vzw Mirho.

De administratieve zetel is gevestigd te Hoogstraten, Gelmelstraat 58A.  

Voorzitter raad van bestuur is Bart Wuyts. Algemeen directeur is Bea Van Bergen. 


Vzw Mirho omvat vier basisscholen (Klein Seminarie, De Klimtoren, Spijker en Scharrel), vier secundaire scholen (ASO Spijker, Klein Seminarie, VITO en VTI Spijker), twee internaten (Home@school en Spijker) en twee kinderdagverblijven (Spijker en De Gelmeltjes). 

Samen zijn deze scholen goed voor meer dan 5 000 leerlingen en ruim 900 personeelsleden. 

We zijn trots op dit sterk en divers onderwijsaanbod in Hoogstraten, met roots van bijna 200 jaar oud. Onze scholen, internaten en kinderdagverblijven genieten een sterke uitstraling in gans Vlaanderen en zelfs daarbuiten. Door de krachten te bundelen wensen we  de toekomstige kwaliteit van het katholiek onderwijs in Hoogstraten te verzekeren en de samenwerking tussen de scholen optimaal te organiseren.


Verwonderd bij het lezen van onze naam?

Prima! Want laat net dat nu één van de grote doelen zijn die we willen bereiken met onze kinderen en jongeren.  Hen laten opgroeien tot volwassenen die steeds opnieuw de wereld om hen heen met een verwonderde blik bekijken.  Want verwondering geeft het leven kleur, stelt valse zekerheden in vraag en laat toe om grenzen te verleggen.  Kortom: zonder verwondering geen kennis laat staan wijsheid.

 

“Mirho” is overigens Esperanto voor “verwondering” met de h van “Hoogstraten” of anders gezegd: “Laat je verwonderen in Hoogstraten”. Maar dat had je vanuit je verwondering vast zelf al uitgedokterd…