Scharrel Minderhout

Witherenweg 2 - 2322 Minderhout
info@scharrel.be
03 / 314 64 21

welkom

Een kind brengt bijna evenveel tijd op school door als thuis. Opvoeden en onderwijzen doen we dus best samen. We hebben twee grote doelstellingen waar heel onze organisatie op gebouwd is. 
In de eerste plaats moet een kind zich goed voelen in onze school. Dat is de basis voor alle leren. 
We vinden het bijzonder belangrijk om een sfeer te creĆ«ren waarbij kinderen, leerkrachten, ouders en andere bezoekers zich welkom voelen. 
Daarnaast streven we ernaar om kwaliteitsvol onderwijs te bieden aan onze leerlingen. We leggen de lat hoog voor alle kinderen en dagen hen uit om optimaal te ontwikkelen. Ook als team blijven we steeds in beweging en trachten we het niveau van ons onderwijs telkens hoger te tillen.

We kiezen er bewust voor om samen school te maken. Binnen het Scharrelteam zijn participatie en inspraak centrale waarden. We laten kinderen actief nadenken over onze schoolwerking in het Scharlement, zetten in op ouderparticipatie, hebben veel aandacht voor overleg met externen,...  
We leren voortdurend van en met elkaar! 

Heb je vragen of bedenkingen? De leerkrachten, directie en administratief medewerkers zijn steeds bereid om jullie bij te staan. 

Van harte welkom in onze school! 


 


Klik hier om onze schoolbrochure te raadplegen. 

klaslijsten 2020 - 2021

Klik hier om de klaslijsten voor het schooljaar  2020 - 2021 te raadplegen.

materiaallijst 2020 - 2021

Klik hier om de materiaallijst te raadplegen voor het schooljaar 2020 - 2021

Kalender schooljaar 2020 - 2021

Klik hier om een eerste, voorlopige versie te raadplegen van de kalender voor schooljaar 2020 - 2021

Blijf voortdurend op de hoogte van al onze activiteiten en belevenissen! 
Bekijk hier de kalender, verslagen, brieven en foto's.

Oefen naar hartenlust met Bingel!

attest medicatie

U kan het attest voor medicatie hier terugvinden.