Scharlement

Als kinderrechtenschool vinden we inspraak van de kinderen heel belangrijk. Onze leerlingenraad, het Scharlement, bestaat uit een afgevaardigde uit elke klas vanaf de tweede kleuterklas. 
In het begin van het schooljaar wordt in elke klas een afgevaardigde (door de leerlingen zelf) gekozen. 
De leden van het Scharlement komen maandelijks bij elkaar. Er volgt steeds een verslag dat wordt toegelicht in elke klas.