jaarthema

ZILL... je mag zijn wie je bent, ieder zijn talent!

Ken je het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven!  al? Dat is het nieuwe leerplan voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen. 
Het leerplan beschrijft alles wat kinderen in de basisschool moet leren: kennis, vaardigheden, attitudes en inzichten. Door deze doelen te realiseren bereiden we onze leerlingen voor op het leven in de 21ste eeuw. 

Dit schooljaar gaan we in onze school officieel van start met het nieuwe leerplan. Uiteraard staat dit al een tijdje in de focus bij onze leerkrachten en heeft het Scharrelteam al een hele weg afgelegd wat betreft de visie en krachtlijnen van het nieuwe leerplan.
Dit schooljaar nemen we onze leerlingen en hun ouders mee op pad. Samen ontdekken we het nieuwe leerplan. Hopelijk hebben jullie er veel ZILL in! 

Het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! omschrijft 10 ontwikkelvelden. Hier zetten we dagelijks op in. Elk veld is belangrijk. Het bevat de doelen die nodig zijn om de totale ontwikkeling van onze leerlingen te bereiken. 
Vier ontwikkelvelden (de binnenste cirkel) bevatten de doelen die betrekking hebben op het kind als persoon. Zes ontwikkelvelden zijn gericht op de ontwikkeling van alles wat een kind nodig heeft om te kunnen deelnemen aan de wereld van vandaag en morgen (buitenste cirkel).