inschrijvingen & contact

Inschrijven in onze school?  Ouders van kleuters die instappen in schooljaar 2020-2021 kunnen hun kind inschrijven na de infoavond op donderdag 3 september 2020.

Nieuw! Ouders van kleuters die instappen in schooljaar 2021-2022 kunnen hun kind inschrijven op de eerste schooldag na de paasvakantie. In alle basisscholen van Hoogstraten zal vanaf heden dezelfde werkwijze gevolgd worden. Het inschrijvingsmoment voor nieuwe kleuters gaat door op maandag 19 april 2021. Tussen 16 en 19 uur kunnen ouders hun kind komen inschrijven in onze kleuterschool. Meer informatie hierover volgt via een brief vanuit Stad Hoogstraten.

Ouders van kinderen die reeds een broertje of zusje hebben in onze school of kinderen van personeel van de school, kunnen beroep doen op de voorrangsregeling. Zij kunnen inschrijven op maandag 1 maart 2021 (tussen 16 en 20 uur).  

INSTAPDAGEN

Kleuters kunnen naar school komen als ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereiken, op één van de wettelijke instapdatums. 

Dinsdag 1 september 2020
Maandag 9 november 2020
Maandag 4 januari 2021
Maandag 1 februari 2021
Maandag 22 februari 2021
Maandag 19 april 2021
Maandag 17 mei 2021

infoavonden

Graag nodigen we ouders van nieuwe kleuters uit om kennis te maken met onze school tijdens onze infoavonden. 
Aan de hand van enkele actieve werkvormen geven we informatie en toelichting bij onze algemene schoolwerking en de specifieke werking van de (instap)klas. 

Na de infoavond in september is er gelegenheid om uw kind in te schrijven in onze kleuterschool. Mogen we u vragen om hiervoor een kopie van de (voor- en achterzijde van de) Kids-ID of ISI+ kaart mee te brengen? Ook vragen we jullie alvast om een aantal (afgedrukte) foto’s mee te brengen: een foto van uw kind met zijn/haar knuffel, een babyfoto van uw kind, een gekke foto, een foto van jullie gezin, enkele leuke foto’s. 

Donderdag 3 september 2020
Dinsdag 9 februari 2021

SPEELMOMENTEN

Uiteraard mag ook uw kind op voorhand een kijkje komen nemen. Tijdens het speelmoment kan hij/zij, samen met mama en/of papa, alvast op verkenning gaan in de klas. Kleuters die instappen bij aanvang van het nieuwe schooljaar zijn van harte welkom op onze kijkdag op donderdag 27 augustus tussen 17 en 18 uur. Voor de overige instapdagen gaat het speelmoment door op onderstaande momenten, telkens doorlopend tussen 9 en 10 uur ’s ochtends.
 
Dinsdag 20 oktober 2020 (instap na herfstvakantie)

Dinsdag 15 december 2020 (instap na kerstvakantie)

Dinsdag 19 januari 2021 (instap februari en instap na krokusvakantie)

Dinsdag 19 januari 2021 (instap na krokusvakantie)

Dinsdag 16 maart 2021 (instap na paasvakantie)

Dinsdag 4 mei 2021 (instap na Hemelvaart)

kleuterschool

Schoolstraat 10
2322 Minderhout
03/383.53.60

lagere school

Witherenweg 2
2322 Minderhout
03/314.64.21

schooluren

maandag: 08.40 - 15.15
dinsdag: 08.40 - 15.15
woensdag: 08.40 - 12.15
donderdag: 08.40 - 15.15
vrijdag: 08.40 - 15.15

Route

Google Maps inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Inhoud tonen" om de inhoud te zien en de Google Maps cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in de https://policies.google.com/privacy [Privacyverklaring). Je kunt je altijd weer afmelden voor deze [cookie-instelling] /redirect-to-page/9c3afa8e-fd99-4ab2-b821-7d0fe984b9a3.

Inhoud tonen