HOMEINHOUD  |  FOTO'S  |  PROJECTEN  |  KALENDER  |  OUDERS  |  SPORT  |  VRAGEN  |  VRAGEN  |  INTERNATIONALISERING |  LEERKRACHTEN


 

 

taalinitiatie en talensensibilisering

VIDEO

Nadat we vele jaren ervaring achter de rug hebben met talensensibilisering willen we vanaf het schooljaar 2015-16 vol inzetten op de groei naar  tweetaligheid.  Vanaf de leeftijd van drie jaar werken onze kinderen wekelijks een half uur intensief in het Frans met de methode Hocus & Lotus. De andere dagen van de week kunnen ze spelenderwijs Hocus-liedjes zingen of verhaaltjes bekijken. Door te starten op zo'n jonge leeftijd worden onze (taal)hersenen niet alleen gestimuleerd maar worden van in het begin andere, meer veelzijdige verbindingen tussen neuronen gelegd. Dit geeft een veel grotere kans op beheersing van een vreemde taal maar werkt tegelijkertijd het creatief denken in de hand. De ontwikkeling van het talencentrum in de hersenen zal bovendien ook een positieve invloed hebben op het leren van de eigen moedertaal. Studies wijzen bovendien ook uit dat kinderen op jonge leeftijd meer vatbaar zijn voor de echte gevoeligheden die bij het grondig beheersen van een taal onmisbaar zijn.
We kunnen dus echt spreken van taalinitiatie vanaf de leeftijd van 3 jaar, maar wel op een heel bijzondere manier die uniek is in Vlaanderen.

In de lagere school werken de kinderen van tweede en derde klas met Hocus en Lotus in het Italiaans. Dit is louter bedoeld als fijne kennismaking met een andere taal en past dus onder de noemer talensensibilisering.

Vanaf de vierde klas krijgen de kinderen gedurende één lesuur per week systematisch Frans aangeboden volgens een traditionele methode. In de vijfde en de zesde klas stijgt dit volume naar drie lesuren per week. Om tegemoet te komen aan de verschillen in ontwikkeling en tempo die onvermijdelijk zijn, delen we de kinderen in deze klassen voor Frans op in twee niveaus waarbij het hoogste niveau een stuk verder gaat dan de vereiste minimumdoelen. Dit levert ons steevast erg positieve commentaren op vanuit het secundair onderwijs.


    

Onze school is een 'school of excellence'!

Juf Veronica volgt gedurende drie jaren een intensieve training om het Hocus en Lotusverhaal zo goed mogelijk te brengen. Ze volgt deze training bij de wetenschappelijke ontwikkelaar van Hocus en Lotus, professor Traute Taeschner, aan de universiteit van Rome en loopt stage in enkele buitenlandse 'schools of excellence'. Hieronder vind je een foto waarop juf Veronica samen met de prof opstaat (helemaal rechts boven):

Hier vind je de officiële website van Hocus en Lotus. Je vindt er meer info over de werkwijze en andere info.

Hoe zijn we concreet tewerk gegaan in onze school?

In een rustige ruimte komen de kinderen in het land van de Dinocrocs. Door het aantrekken van een 'magic' T-shirt en de opstelling in een kring kunnen de kinderen zich nog beter inleven. Dan komt het verhaal van de mannetjeskrokodil die verliefd werd op een vrouwtjesdinosaurus.
Op een dag lag er een groot ei in hun nest. Wie of wat zou er in dat ei zitten? Vervolgens fantaseerden de kinderen over hoe een combinatie van die twee dieren eruit zou zien  en maakten hiervan een tekening. We vroegen ons af :”Welke naam zou dit dier hebben?” “ Welke taal zou hij of zij spreken?”
Zijn naam is Hocus en hij spreekt enkel Frans/Italiaans. Ja, enkel Frans/Italiaans in het land van de DINO-CROCS.

Juf Veronica vertelt aan de kinderen de verhaaltjes, uiteraard in het Frans/Italiaans. Ze stelt de kinderen gerust en vertelt dat ze alles zal uitbeelden wat ze vertelt, meer zelfs: ze mogen meedoen !!!  
De kinderen gooien eerst hun Nederlandse woordjes ver weg en stoppen Franse/Italiaanse woordjes in hun mond, want ze mogen alleen maar Frans/Italiaans spreken.
De kinderen en de juf staan in de kring en zingen samen het Hocuslied.
Daarna geven we elkaar een hand. We sluiten onze ogen en tellen tot tien in het Frans/Italiaans.  We openen de ogen en de juf of meester gaat een stapje uit de cirkel staan ( zij is nu de verteller van het verhaal ). Zij begroet elk kind met de woorden ”bonjour, ….. (naam)” en kijkt ze dan even in de ogen aan. Ook zij begroeten haar met “bonjour Madame” . Nu zijn we allemaal in de Franse/Italiaanse wereld van Hocus
De juf vertelt en de kinderen herhalen. Er wordt heel veel nadruk gelegd op gebaren en mimiek. Kinderen vinden Frans/Italiaans spreken leuk. Het verhaal wordt verschillende keren herhaald tot ze de grote verhaallijn begrijpen. Het verloopt in kleine groepjes en het duurt ongeveer 25 minuten.
Tenslotte zingen we samen het afscheidslied. De juf zorgt ervoor dat alle zintuigen aan bod komen bij het contact met de vreemde taal.