HOMEINHOUD  |  FOTO'S  |  PROJECTEN  |  KALENDER  |  OUDERS  |  SPORT  |  VRAGEN  |  EUROPA  LEERKRACHT


 

 

 

 

 

SCHOOLVISIE

We beschouwen onze school als een dynamische,  levende en lerende omgeving.
De eigentijdse kijk op onderwijs en opvoeding die Scharrel maakt tot de school die ze is en wil zijn, weerspiegelt zich in het dagelijks bezig zijn met kinderen.
We aanvaarden dat niemand volmaakt is, leren is groeien.
Het belangrijkste is dat we als schoolteam dezelfde doelen en waarden nastreven en bereid zijn om bij te sturen.
In het dagelijks beleid van de school willen we ervoor zorgen
dat de voorwaarden gecreŽerd worden waarin elk personeelslid en elk kind
zich optimaal kan ontwikkelen in een wereld (en dus ook een school) die voortdurend in verandering is.
We streven naar een biotoop waarin iedereen zich
geworteld voelt maar tegelijkertijd vleugels krijgt.
Personeelsbeleid is een speerpunt in de uitbouw van onze school:
mensen engageren met een stijl die van nature al in onze scharrelvisie past,
ieder met verschillende capaciteiten
maar in elk geval met een open geest en voldoende geestdrift
en met een grote verantwoordelijkheidszin.
Voortdurende zelfevaluatie,
open communicatie,
een gezonde dosis humor
en voldoende relativeringsvermogen
zijn belangrijke stapstenen in onze school.

Uitgangspunten zijn echte bekommernis om wie het moeilijk heeft in onze maatschappij,
dienstbaarheid,
gastvrijheid
en een gezonde, actieve levenshouding dicht bij de natuur,
met morele waarden eerder dan met economische en financiŽle.
Wij beseffen dat we hiermee niet altijd de gangbare stroom in de maatschappij volgen.
Maar als school willen we, naar het voorbeeld van Jezus Christus,  bewust ook tegen deze stroom in blijven varen om zo de bron nooit uit het oog te verliezen.

GOD, WIL JIJ DE WERELD BETER MAKEN WANT HIJ IS NIET GOED.
OK, ZEI GOD, BEGIN MAAR...

Een kind brengt bijna evenveel tijd op school door als thuis. Opvoeden en onderwijzen doen we dus best samen.
We hebben twee grote doelstellingen waar heel onze organisatie op gebouwd is:
In de eerste plaats moet een kind zich goed voelen. Dat is een basis voor al het leren.
Daarboven willen we dat Scharrel zich profileert als een school die kwalitatief sterke leerlingen naar het voortgezet onderwijs kan sturen na de zesde klas.

Maar bovenal
willen we een school zijn waar elk kind zich op zijn manier kan ontwikkelen
willen we elk kind zijn eigen kansen geven
en zijn eigen talenten laten ontwikkelen
willen we aanzetten tot levenslang leren
nemen we het voortouw in het aanleren van vreemde talen op heel jonge leeftijd
willen we een brede en positieve kijk ontwikkelen op de wereld
en hier duurzaam mee leren omgaan
willen we naast de ontwikkeling van de intelligentie en de vaardigheden
zeker ook de nadruk leggen op waardenopvoeding
de zorg voor mekaar, voor de zwakkere, het milieu, de planeet
willen we focussen op respect
maar zeker ook op openheid en mentale rust
gekoppeld aan een intense fysieke paraatheid
willen we onze kinderen verantwoordelijk leren zijn voor hun eigen handelen
en hen daarom veel inspraak geven in het schoolleven
willen we ook net dat duidelijke tikkeltje anders-zijn
willen we onze school
zo weinig mogelijk school laten zijn...

En door deze visie te ontwikkelen was de stap klein naar een ťchte
KINDERRECHTENSCHOOL

Hier vindt u in bijlage ons vademecum waar onze visie en afspraken worden uitgeschreven.

Als logo voor onze school kozen we een kip.
Niet zomaar.
Een kip laat haar kuikentjes de vrije loop vanaf het moment dat ze geboren worden.
Ieder kuiken zoekt zijn eigen weg terwijl moeder kloek veilig in de buurt blijft.
Eentje blijft dicht in de buurt, een ander loopt onmiddellijk wat verder.
Moeder kloek zal aangeven wŗŗr het kuiken voedsel kan vinden
maar nooit een wormpje in de bek steken... zoals vogeltjes doen.
Zij zal meelopen ter bescherming maar zelden voorop lopen... zoals bij eenden gebeurt.
En altijd kunnen alle kuikens lekker warm schuilen en rusten onder moeders vleugels als ze daar nood aan hebben.
SCHARREL ondertussen maar naar hartelust!